Locais de ensaio de San Lázaro

Descrición

Poderán presentar solicitudes para o uso dos citados locais, aquelas persoas que en representación dun colectivo musical, con membros empadroados no Concello de Santiago de Compostela, precisen dun local para realizar os seus ensaios.

Notas para o cidadán

VALORACIÓNS DAS SOLICITUDES E CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN E USO:
- Priorizaranse as solicitudes de reserva mensual de 8 horas (2 horas á semana) do equipamento.
- O equipamento acollerá aos grupos con membros empadroados no Concello de Santiago.
- Trimestralmente revisaranse os horarios e, de ser necesario, reestructurarase o calendario en función de novas solicitudes e dos horarios dispoñíbeis.
- O Departamento de Educación e Mocidade entregará á persoa solicitante unha autorización do uso das instalacións indicadas, na que figurará o nome do solicitante, o seu número de documento de identidade, días e horas nas que está autorizado ao uso do local e o material que se utilizará

Solicítase en

Mocidade
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 543 001
Fax: 981 543 002
Correo: Contactar co Concello
Web: https://www.facebook.com/pages/Conceller%C3%ADa-de-Xuventude-de-Santiago-de-Compostela/151484694905798
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: