Declaración de documentación presentada

Descrición

É unha declaración, dos documentos que xa se teñan presentados no Concello, realizada pola persoa que promova ou teña promovido un procedemento en trámite.

Dirixido a

Ás persoas que promovan ou teñan iniciado un procedemento e non aporten documentos esixibles para o mesmo por telos xa presentados no Concello.

Requirimentos

Realizar a declaración indicando a data e número de rexistro dos documentos xa presentados.

Solicítase en

Atención ao Contribuínte
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977 (de 8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Fax: 981 542 381
Correo: Contactar co Concello
Horario: Atención presencial, de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h. (agás horario específico de cita previa)

Preséntase en

Tramítase en

Atención ao Contribuínte

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: