Asistencia a autoliquidacións dos diferentes tributos

Descrición

Tributos xestionados polo procedemento de autoliquidación, tales como plusvalía, licenzas e outros servizos urbanísticos ou ocupación da vía pública.

Documentación necesaria

- Fotocopia do NIF ou do CIF
- Documento no que consta a realización do feito impoñible.

Periodicidade

O documento de ingreso deberá facerse efectivo no prazo de sete días naturais.

Solicítase en

Oficina de Atención ao Contribuínte
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo.
Tel.: 881 599 977 (de (8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Fax.: 981 542 381
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h. Este trámite pode requerir cita previa, neste caso, débese empregar o sistema de cita previa chamando ao teléfono 881 599 977 / 981 542 384 ou na web do Concello de Santiago, no sitio Cita previa
Horario especial de atención ao público do 20 de xuño ao 10 de setembro:de 9:00 a 13:30 h.

Preséntase en

Tramítase en

Oficina de Atención ao Contribuínte


Compartir: