Declaración de datos fiscais

Descrición

Poñer en coñecemento, do Concello de Santiago de Compostela, datos dun obrigado tributario relativos á súa identificación ou enderezo fiscal, para os efectos do artigo 48.1 da Lei xeral tributaria.

Dirixido a

Os obrigados tributarios que deban declarar a súa identificación ou enderezo fiscal, ou algún cambio de datos.

Requirimentos

Cumprimentar, segundo as instruccións, e presentar o impreso acompañado de copia do NIF, CIF, NIE, DNI.

Solicítase en

Atención ao Contribuínte
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977 (de 8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Fax: 981 542 381
Correo: Contactar co Concello
Horario: Atención presencial, de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h. (agás horario específico de cita previa)

Preséntase en

Tramítase en

Atención ao Contribuínte

Documentación

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: