Designación de conta bancaria

Descrición

Con este impreso solicitará que calquera pagamento que lle teña que realizar o Concello, se ingrese na conta bancaria cuxos datos detalle na solicitude.

Documentación necesaria

O modelo de solicitude debidamente cumprimentado, incluíndo a data, selo e sinatura da entidade bancaria á que pertenza a conta.

Notas para o cidadán

O documento terá validez por tempo indefinido, se ben, o interesado poderá modificalo en calquera momento.

Solicítase en

Atención ao Contribuínte
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977 (de 8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Fax: 981 542 381
Correo: Contactar co Concello
Horario: Atención presencial, de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h. (agás horario específico de cita previa)

Preséntase en

Tramítase en

Atención ao Contribuínte

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: