Aquí pode consultar diariamente as previsións informativas da Corporación Municipal (comparecencias, roldas de prensa...)

Previsións informativas para o venres 4 de setembro

10.00 h
Pleno extraordinario
Na Casa do Concello, sesión extraordinaria do Pleno da Corporación coa seguinte orde do día:
1.- Toma de posesión do/a concelleiro/a Don Xan Xesús Duro Fernández e Dona María Rozas Pérez.
2.- Renuncia da concelleira Dona Noa Susana Díaz Varela.
3.- Aprobación do sistema de votación nominal para a adopción de acordos.
4.- Ratificación inclusión na orde do día.
Proposta de modificación do réxime dedicacións exclusivas.
5.- Ratificación inclusión na orde do día
Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito mediante suplemento de crédito co número 2020-SUPLE-04, por importe 100.000,00 euros.
6.- Ratificación inclusión na orde do día
Solicitude de compatibilidade Persoal Eventual.
NOTA: retransmitirase por streaming a través da páxina web municipal

11.30 h
Na Casa do Concello, ROLDA DE PRENSA da voceira do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, sobre asuntos de carácter local.
NOTA: retransmitirase por streaming a través da páxina web municipal

12.00 h
Na Casa do Concello, ROLDA DE PRENSA do alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, sobre asuntos de carácter local.
NOTA: retransmitirase por streaming a través da páxina web municipal

Compartir: