ALCALDÍA

As medidas municipais fronte ao coronavirus supoñen 100.000 euros de gasto extraordinario semanal

24/04/2020

O Concello de Santiago celebra esta tarde un pleno extraordinario, mediante medios telemáticos, no que se debaterá a aprobación dunha modificación de dúas ordenanzas fiscais –a 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e outros ingresos de dereito público e da 3.24 da taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público local- e da proposta de modificación das Bases de Execución do Orzamento Municipal do exercicio 2020. Basicamente, a primeira destas...

Leer más

PLENO

A Corporación aproba a modificación do calendario fiscal e a xestión dos anticipos de caixa fixa

24/04/2020

O Concello de Santiago celebrou este venres un pleno extraordinario, no que se aprobou unha proposta de modificación das ordenanzas fiscais e outra de modificación das bases de execución do orzamento municipal do exercicio 2020. A primeira destas modificacións habilitará á Xunta de Goberno Local para modificar o calendario fiscal, e a segunda, de xestión dos anticipos de caixa fixa, permitirá pagar e xustificar ese pago "a posteriori".

Leer más
Compartir: