REHABILITACIÓN

Iniciada a redacción do Plan Especial do Parque Arqueolóxico da Rocha

29/08/2012 Os orzamentos do Estado para 2012 consignan unha subvención ao Concello de Santiago para o acondicionamento e valorización o Castelo de "A Rocha Forte", por importe dun millón de euros. Agora acaba de iniciarse a tramitación e redacción o Plan Especial do Parque Arqueolóxico da Rocha.

A fortaleza medieval coñecida como "Castelo da Rocha Forte" está situada no extremo sur do Concello de Santiago de Compostela, a uns 3 quilómetros ao sudeste do seu centro histórico. Ao norte do depósito esténdese na actualidade un espazo natural de gran valor paisaxístico e medioambiental, que ademais se conserva en boa medida inalterado, o que permite unha recreación das condicións existentes durante a época de uso do Castelo.

A orixe da fortaleza atópase posiblemente no século XIII, data da que se ten a primeira mención documental do Castelo, nas constitucións capitulares dadas polo Arcebispo Juan Arias en 1255. Trátase dunha propiedade eclesiástica, vinculada á cidade de Santiago, que adquire un grande esplendor durante o pontificado devandito arcebispo, adquirindo carácter de castelo pazo.

En virtude do establecido na Disposición Adicional 2ª da Lei 16/1985 do 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español, o Castelo da Rocha ten a condición de Ben de Interese Cultural (BIC). A fortaleza está incluída no Inventario de Depósitos Arqueolóxicos depositado no Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais da Xunta de Galicia, así como no Catálogo de Depósitos Arqueolóxicos do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Santiago de Compostela actualmente vixente.

Nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2012, consígnase unha subvención nominativa a favor do Concello de Santiago para o acondicionamento e valorización do Castelo de "A Rocha Forte" por importe dun millón de euros.

A recuperación dos camiños e do territorio é un dos obxectivos do Plan Especial do parque arqueolóxico da Rocha, cuxa tramitación e redacción acaba de iniciarse. O plan non só debe ordenar, para a súa musealización, os espazos da propia fortaleza e o seu ámbito inmediato, senón que, ademais, debe resolver os problemas concretos da accesibilidade e permeabilidade do depósito, incluíndo, moi especialmente, a barreira imposta pola vía do tren.

En paralelo a este proceso, é necesario ir "destapando" o xacemento coa
exhaustividade e rigorosidade necesarias para garantir o seu estudo e recuperación. O estudo, recuperación e posta en valor da fortaleza da Rocha como fito espacial e temporal importante da historia da cidade de Compostela, son os obxectivos que definen e dirixen o devandito proxecto.

Con estes obxectivos, partindo das hipóteses e resultados de intervencións anteriores e de xeito coordinado cos estudos de plan que agora se inician, deseñouse un programa de actuación que permita descubrir o espazo intramuros da fortaleza e exhumar os sectores da muralla e liza que aínda se manteñen ocultos.

Documentos relacionadosCompartir: