XUNTA DE GOBERNO

En marcha o procedemento de licitación do servizo de comedor e madrugadores

14/08/2019 A Xunta de Goberno Local, nunha sesión extraordinaria, abriu o trámite de adxudicación, mediante procedemento aberto, do servizo de catering e de persoal monitor/coidador de comedor escolar para centros de educación infantil e primaria dependentes do Concello de Santiago de Compostela durante o curso escolar 2019-2020.

Establécese un gasto máximo de 1.044.850 euros (IVE 10% incluído), dos que 114.994,44 euros corresponderían á anualidade 2019 e 929.855,56 euros á anualidade 2020. Defínese un prezo máximo para o almorzo de 2,10 euros e de 5,88 euros para o xantar, cantidades ás que hai que engadir o IVE.

Cómpre lembrar que os centros que contan con estes servizos son o Apóstolo Santiago, Cardeal Quiroga Palacios, As Fontiñas, Roxos, Vite, Mestre Rodríguez Xixirei, Monte dos Postes, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas e, no caso do CEIP Arquitecto Casas Novoa, só o servizo de madrugadores.

Documentos relacionadosCompartir: