FESTAS

Sorteados os convites para presenciar o espectáculo dos Fogos do Apóstolo

19/07/2019 Xa se coñecen os nomes das 15 persoas gañadoras dos convites dobres para presenciar, cos/coas seus/súas acompañantes, o espectáculo dos Fogos do Apóstolo dende un espazo habilitado a carón do Hostal dos Reis Católicos. Estas 30 persoas tamén poderán asistir ao concerto previo da Real Filharmonía de Galicia. Nesta edición recibíronse 1.410 formularios de participación.

Realizado o sorteo, os/as 15 premiados/as serán contactados/as por teléfono e correo electrónico polo Concello para comunicarlles o outorgamento do convite e as instrucións de acceso ao lugar habilitado. Co obxectivo de que todo funcione correctamente habilitaranse dous días (luns 22 e martes 23) para que as persoas gañadoras se acheguen ao Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas, para recoller as invitacións. Nese momento serán informados/as das instrucións de acceso ao lugar habilitado.

Documentos relacionadosCompartir: