As accións municipais para promover o ensino público e as actividades deportivas constitúen un dos compromisos básicos de calquera cidade que queira en acrecentar o seu dinamismo social, fortalecer o seu tecido asociativo, mellorar os servizos educativos ou achegar as prácticas deportivas a todos os seus cidadáns.

A creación de novas dotacións para a xente nova e a súa dinamización sociocultural, xunto coa mellora das instalacións deportivas e educativas dispoñíbeis, son actuacións básicas para ampliar o capital humano de Santiago de Compostela.

Compartir: