Servizo de xestión e programación de actividades do Centro Xove de Creación Cultural e locais municipais de música para a xuventude de Compostela

Convocatorias mesas de contratación

Apertura Pública de sobres con criterios avaliables mediante fórmulas
día: martes 3 de marzo de 2020
hora: 9:00 horas
lugar: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/46/2019

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

117.650,66 EUROS/ANO

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 17/12/2019 na plataforma de licitacións do Concello de Santiago de Compostela. https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=435516

Datos da publicación

Enviado DOUE 13/11/2019
Publicado PLACE 13/11/2019
Publicado perfil 13/11/2019
Publicado DOUE 18/11/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: