Prestación do servizo de dotación de infraestructuras, loxística, persoal e sinalética do evento denominado FESTA DO DEPORTE 2019

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 16-9-2019, ADXUDICOU o contrato para a execución do servizo á empresa SERVIPLUSTOTAL, S.L. por un importe de 29.980 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse electrónicamente o 19-9-2019.

Número de ofertas recibidas: 3

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 24-9-2019

Número de expediente municipal

CON/37/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

36.772,57 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 20/08/2019 a través da plataforma de licitación do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago: 05/08/2019
Plataforma de Contratación del Estado: 05/08/2019
Perfil do Contratante: 05/08/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: