Alleamento da participación municipal do 59,948 % na parcela denominada Quinteiro 2 do proxecto de compensación do SUP-1 Romero Donallo

Convocatorias mesas de contratación

---------------------------------------------------------
APERTURA PUBLICA OFERTAS

DÍA: 26/9/2019
HORA: 8:45
LUGAR: Sección de Contratación
Rúa Presidente Salvdor Allende 6-8
15705- Santiago de Compostela
----------------------------------------------------

Número de expediente municipal

PTM/62/2016

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

O prezo de saída do 59,948% é de 2.542.019,13 euros sen IVE, que comprende a participación do 39,432% con destino a vivenda de protección que ten un prezo máximo fixado de 1.130.528,76 euros máis IVE que é o único posible.
O citado prezo comprende ademáis o prezo mínimo fixado de 1.411.490,37 euros máis IVE na participación do 20,516% con destino libre, que poderá ser obxecto de alza.

Data límite de presentación de propostas

Dentro do prazo de 45 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación da licitación no BOP. En horas de 9:00 a 14:00 horas no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela

TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS REMATA O 09/09/2019.

Datos da publicación

BOP 24-07-2019

Información e documentación

Area de Urbanismo
Praza do Obradoiro s.n. Pazo de Raxoi 2ª andar.
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981542426
Correo electrónico: rmarrav@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Compartir: