Concesión de uso privativo do dominio público municipal para a explotación da cafetería sita no parque da Granxa do Xesto

Número de expediente municipal

CON/12/2018

Estado da contratación

Adxudicacion provisional

Tipo de licitación

O canon anual que deberá abonar o concesionario será o que conste na oferta que resulte adxudicataria, correspondendo o tipo mínimo anual da licitación á cantidade de 4.964’40 euros, que ten carácter de taxa e, polo tanto, non está suxeita a IVE.

A contía fixada como tipo mínimo anual da licitación haberá ser mellorada mediante o seu incremento á alza na oferta presentada á licitación, sen que en ningún caso acéptense polo órgano de contratación ofertas que non superen o tipo mínimo anual.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 8 DE XULLO DE 2019 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

PUBLICADO BOP 24/05/2019
PUBLICADO PLACE 24/5/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: