Servizo de deseño, producción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos das Festas do Apóstolo 2019 da cidade de Santiago de Compostela.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 01/07/2019, adxudicou o contrato de "Servizo de deseño, producción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos das Festas do Apóstolo 2019 da cidade de Santiago de Compostela" a prol de ACCIONA PRODUCCIONES Y DISEÑO SAU, CIF: A41404351, por un importe de 212.986,04 euros, (IVE aparte 21%: 44.727,07 euros), ao ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 23-7-2019.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na Plataforma do Estado o 1/7/2019

Número de expediente municipal

CON/7/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

214.876,03 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 27 DE MAIO DE 2019 na Plataforma de Licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PUBLICADO PLACE 10/05/2019
PUBLICADO PERFIL CONTRATANTE 10/05/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: