Servizo de organización da celebración da "FESTA DOS MAIORES 2019".

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 31-5-2019, ADXUDICOU o contrato a prol da empresa "CASA TABOADA, S.C." que se compromete a prestar o servizo por un importe de 18,79 € por xantar (IVE aparte do 10%: 1,88 €).

O contrato formalizouse electronicamente o 31-5-2019.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: ___

Número de expediente municipal

CON/13/2019

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

35.785,00 euros (Sen IVE)

O Concello de Santiago de Compostela fixa prezos unitarios máximos que determinarán a exclusión de calquera oferta por importe superior.
En todo caso, a cantidade máxima de referencia para os licitadores, sobre a que estes realizarán as súas ofertas á baixa é:

Tipo de licitación : 21,05 euros
IVE: 2,11 euros
TOTAL: 23,16 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 20/05/2019 no Portal de licitación do Concello de Santiago de Compostela. https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos de la publicación

publicado no PLACE 03-05-2019
publicado no Portal de licitación 03-05-2019
Publicado Perfil do contratante 03-05-2019

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: