Servizo de execución de diversas operacions de roza, limpeza e mantemento de marxes e drenaxes de viarios, carreiros fluviais e parcelas municipais do termo municipal de Santiago de Compostela (2018-2020)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-06-2019, adxudicou a prestación do "servizo de execución de diversas operacions de roza, limpeza e mantemento de marxes e drenaxes de viarios, carreiros fluviais e parcelas municipais do termo municipal de Santiago de Compostela (2018-2020)" a prool da empresa ALCOMTE GALICIA SL (CIF: B15648223), que aplicará unha baixa do 27% ao cadro de prezos unitarios incorporado ao prego técnico de referencia neste contrato, ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse en documento administrativo o 17-7-2019.

Número de ofertas presentadas: 10.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 26/06/2019

Número de expediente municipal

CON/24/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

652.892,56 IVE EXCLUÍDO

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 15/10/2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Envio anuncio DOUE 11/09/2018 e publicado o 12-9-2018
Publicado Plataforma Contratación 11/09/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: