Obras de mellora no xardín do Estanque da Alameda

A Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela, na sesión do día 01 de agosto de 2013, acordou a adxudicación do contrato de referencia á empresa CESPA, SA, por un importe de 98.600 euros máis IVE.

A formalización do contrato deberá efectuarse non mais tarde dos 15 días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación.

Data de publicación no perfil: 05 de agosto de 2013.

Número de expediente municipal

CON/22/2013

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: plopezb@santiagodecompostela.gal
Compartir: