Subministración de iluminación de NADAL 2019 do Concello de Santiago de Compostela

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA PUBLICA SOBRE 3

DIA: 22/10/2019
HORA: 10:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
---------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/40/2019

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 2 de outubro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos da publicación

PLACE: 17 de setembro de 2019
Portal de licitación electrónica do Concello de Santiago: 18-setembro-2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: