Prestación do servizo cursos de formación no servizo de extición de incendios e salvamento: Bombeiros de nova incorporación e de promoción interna a sarxento

--------------------------------------------------------
NOTA ACLARATORIA Á PRESENTACIÓN DE OFERTAS ELECTRONICAS NA PLATAFORMA DE LICITACIÓNS

No prego técnico, no apartado de elaboración de proxectos e documentación a entregar, cando se refire a documentación que deben aportar os LICITADORES, estase a referir a aqueles licitadores que sexan propostos como adxudicatarios, polo que o momento de presenter esta documentación sera aquel no que sexa requirido polo Concello unha vez se propoña como adxudicatario.

Polo tanto sera neste momento no que tamén se aportará a documentación acreditativa dos méritos que se presentan

-------------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/30/2019

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

46.000 EUROS, EXENTO DE IVE

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 19/09/19 na plataforma de licitacións electrónicas do Concello de Santiago de Compostela https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos da publicación

04/09/2018 Plataforma de Contratos do Estado
04/09/2018 Perfil do contratante do Concello

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: