Servizo de catering e de persoal monitor/coidador de comedor escolar para centros de educación infantil e primaria dependentes do Concello de Santiago de Compostela durante o curso escolar 2019-2020

Número de expediente municipal

CON/39/2019

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Gasto máximo previsto: (IVE excluído): 949.863,64 euros.
IVE: 94.986,36 euros Tipo: 10% do orzamento base anterior.

Os licitadores realizarán ofertas á baixa sobre os seguintes prezos unitarios:
. Almorzo: 2,10 euros máis IVE.
. Xantar: 5,88 euros máis IVE.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 23/09/2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos da publicación

Envio anuncio DOUE 19/8/2019
Portal de licitacións 19/8/2019
PLACE 19/8/2019
Perfil de contratación 19/8/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: