Subministración de equipos respiración autónoma, máscaras faciais respiratorias, cascos de protección individual e outros complementarios de intervención servizo de extinción de incendios e salvamento

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-6-2019 ADXUDICOU o contrato á empresa DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. por un imprte ee 99.090,07 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse electronicamente o 24-7-2019.

Número de ofertas presentadas: 1

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 24-7-2019.

Número de expediente municipal

CON/68/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

112.092,71 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 14 DE MAIO DE 2019 no portal de licitación do Concello de Santiago de Compostela: https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PUBLICADO PLACE 29/4/2019
PUBLICADO PORTAL LICITACIÓN 29/4/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: