Servizo de oficina técnica do proxecto SMARTiago en aplicación do convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía e Industria e Competitividade (MEIC) e o Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 26-agosto-2019, adxudicou o contrato de "Servizo de oficina técnica do proxecto SMARTiago en aplicación do convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía e Industria e Competitividade (MEIC) e o Concello de Santiago de Compostela, financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo de Crecemento intelixente (POCint) 2014-2020" a favor de UTE SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE, SL - RED2RED CONSULTORES, SL por un importe de 280.000,00 euros (IVE aparte 21%: 58.800,00 euros), ao ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 27-9-2019.

Número de ofertas presentadas: 3.

Publicación na web: 2 de setembro de 2019.

Número de expediente municipal

CON/31/2018 BIS

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

466.942,15 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 12 DE MARZO DE 2019 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado DOUE 06/2/2018
Publicado PLACE 4/2/2018
Rectificación PLACE 6/2/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: