Martiño Noriega Sánchez

Martiño Noriega Sánchez
Alcalde. Voceiro da Xunta de Goberno Local. Competencias directas en Lingua, Comunicación, Protocolo, Relacións Institucionais e Parque Móbil. Provisionalmente exerce tamén as competencias da área de Acción Cultural.
Nado en 1975 e pai dunha cativa. Licenciado en Medicina pola Facultade de Compostela, onde tamén obtivo o DEA en Saúde Pública no 2010. Realizou a especialidade en Medicina de Familia na área sanitaria de Santiago (CS Fontiñas,CHUS) e traballou posteriormente no 061 ate o 2007. Criado ate os 5 anos no Ensanche compostelán, vive dende esa idade no Concello de Teo onde foi alcalde durante 8 anos (2007-2015).

María Rozas Pérez

María Rozas Pérez
Concelleira responsable de Economía, Facenda e Administración, con competencias en Planificación Económica e Financeira, Xestión Tributaria, Xestión Orzamentaria, Política Fiscal, Réxime Interno, Persoal, Contratación, Arquivo, Rexistro e Atención á Cidadanía. Primeira tenente de alcalde.
Nada en Santiago de Compostela, en 1981. Traballa como consultora de xestión económica e patrimonial para Administracións Públicas nunha empresa de tecnoloxía da información e da comunicación. Licenciada en Ciencias Políticas e Ciencia da Administración pola USC. Master de Estratexias, Axentes e Políticas da Cooperación ao Desenvolvemento polo Instituto HEGOA (Universidade do Pais Vasco). Voluntaria en varias ONGD’s e participante de movementos feministas.

Jorge Duarte Vázquez

Jorge Duarte Vázquez
Concelleiro responsable de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda, Mobilidade e Relacións Veciñais, con competencias en Urbanismo (Planeamento, Licenzas e Disciplina Urbanistica e Patrimonio), Cidade Histórica, Rehabilitación, Vivenda, Mobilidade, Participación e Relacións Veciñais. Segundo tenente de alcalde.
Nado no 1966, natural de Boimorto, arquitecto pola ETSA da Coruña, con especialización en Urbanismo e Rehabilitación e Renovación Urbana. Reside en Santiago de Compostela dende principios dos noventa e traballa no estudio Atrio Arquitectura, onde aborda proxectos de rehabilitación, de turismo rural, arquitectura bioclimática e tamén proxectos de urbanización. Foi presidente do Colexio de Arquitectos en Compostela e decano do Colexio de Arquitectos de Galicia e coordinou o Manual de Calidade do Proxecto Arquitectónico do Consello Superior de Arquitectos de España.

Branca Novoneyra

Branca Novoneyra
Concelleira responsable de Acción Cultural, con competencias en Cultura (Auditorio de Galicia, Teatro Principal e Zona C) e Festas. (As competencias desta área son exercidas provisionalmente pola Alcaldía durante a baixa por enfermidade da concelleira).
Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela, DEA en Educación Artística pola Universidade de Granada e especialista en Edición Dixital pola UOC. Durante dez anos traballou no ámbito da danza contemporánea e xestionou o Laboratorio de Movementos. É autora de dous libros de poesía e traballa no eido da xestión cultural, centrada no espazo editorial. Coorganiza o ciclo de lecturas poéticas Picaversos e colabora activamente con diversas estruturas e artistas en proxectos escénicos e poéticos.

Xan Duro Fernández

Xan Duro Fernández
Concelleiro responsable de Medio Ambiente, Convivencia e Informática, con competencias en Sustentabilidade (Residuos Sólidos Urbanos, Auga, Enerxía, Consumo e Cemiterios), Convivencia (Policía Local, Bombeiros, Protección Civil, Tráfico, Grúa e ORA), Parques e Xardíns, Innovación e Informática. Secretario da Xunta de Goberno.
Diplomado en Biblioteconomía e Documentación, traballa na USC como auxiliar técnico de biblioteca. Con parella e pai de dous nenos. É militante ecoloxista dende hai tempo. Foi presidente de ADEGA e coordinador xeral de Verdegaia, da que continúa sendo parte, e membro de Ecoloxistas en Acción. Socio e colaborador da ONGD Amarante, presidente (sen remuneración) de Salgueiriños de Consumo So.Coop Galega e socio cooperativista de SomEnergia. Tamén milita en Espazo Ecosocialista, facendo parte da súa Comisión Coordinadora.

Concepción Fernández Fernández

Concepción Fernández Fernández
Concelleira responsable de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos, con competencias en Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores, Saúde, UMAD, UAMI, Cooperación e Rede de Centros Socioculturais.
Profesora de Intervención Sociocomunitaria no CIFP Compostela. Vive en Santiago de Compostela dende o ano 1988 e ten dous fillos. Estudou Psicoloxía e fixo o doutoramento en Psicoloxía Política. No tempo universitario foi claustral electa e responsable da Comisión Cultural das Facultade de Psicoloxía, Filosofía e Ciencias da Educación. Xa como profesora estivo activa no Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG). Nos últimos anos, a súa participación social está ligada ao Colexio Oficial de Psicoloxía, onde foi coordinadora da Comisión Intersectorial de Xénero e actualmente é secretaria.

Manuel Dios Diz

Manuel Dios Diz
Concelleiro responsable de Educación e Cidadanía, con competencias en Educación, Cidadanía e Dereitos Humanos. Deputado provincial.
Naceu en Santiago, na rúa da Troia, en 1953. Alí viviu ate os 18 anos. É mestre dende 1976 e licenciado en Xeografía e Historia. Está casado e ten unha filla e unha neta. Vive en San Pedro. Tivo e ten tres grandes preocupacións: a educación, o activismo sindical e nos movementos sociais e o pacifismo. En 1985 promoveu e fundou o Seminario Galego de Educación para a Paz, do que foi o seu presidente. Dende 2013 preside tamén a Asociación Española de Investigación para a Paz (AIPAZ).

Marta Lois González

Marta Lois González
Concelleira responsable de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, con competencias en Igualdade, Promoción Económica, Emprego, Comercio e Turismo. Terceira tenente de alcalde.
Naceu en Vigo en 1969, ten unha filla e un fillo. Leva máis de 25 anos vivindo en Santiago de Compostela. Forma parte da directiva da ANPA do CEIP de Fontiñas e foi membro do Consello Escolar deste mesmo centro. É profesora na Facultade de Ciencias Políticas da USC. Os temas nos que habitualmente traballa están relacionados coas políticas públicas, a igualdade de xénero e a representación política. É parte dun amplo grupo de investigación sobre xénero e política con profesoras e investigadoras de varias universidades do Estado. Ademais, é integrante do grupo Armela, que analiza o impacto da actual crise económica no desenvolvemento e garantía dos dereitos sociais e a igualdade de oportunidades entre a cidadanía.

Rafael Peña Vidal

Rafael Peña Vidal
Concelleiro responsable de Medio Rural, Mantemento e Obras para o Equilibrio Territorial, con competencias en Medio Rural, Proxectos e Obras e Brigada de Vías e Obras.
Veciño da Lavacolla e traballador do aeroporto no servizo de asistencia a persoas con mobilidade reducida, ten un activo compromiso na defensa dos intereses laborais e sociais da xente coa que traballa, polo que é responsable das seccións sindicais da CIG no aeroporto. Forma parte dende mozo do tecido asociativo e do movemento veciñal do rural de Compostela.

Noa Morales Sánchez

Noa Morales Sánchez
Concelleira responsable de Mocidade, Deporte, Mercados e Benestar Animal, con competencias en Xuventude, Deportes, Mercados e Refuxio de Animais.
Compostelá nada en 1984, licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola vía de Relacións Internacionais. Master en Estudos Árabes e Islámicos Contemporáneos na Universidade Autónoma de Madrid. Está facendo o doutorado en destrución intencional de patrimonio palestino na cidade de Xerusalén. Participa en diversos movementos políticos internacionais.
Compartir: