Concello de Santiago

Asina no libro de visitas

Este libro de visitas é un espazo aberto á participación de cidadáns de todo o mundo. Pode escribir a súa mensaxe sobre o Concello de Santiago ou sobre a web, sempre e cando se sigan as normas habituais de cortesía e respecto democrático. Isto quere dicir que aquelas mensaxes ofensivas para a dignidade humana, racistas, xenófobas ou de apoloxía ou incitación á violencia, de actividades ilegais ou que atenten contra os principios da convivencia democrática serán borradas.

Co fin de evitar a inclusión de mensaxes ofensivas, a publicación na web non será inmediata. Este mecanismo garantirá o mínimo respecto preciso no libro de visitas.

Nome
email
Lugar
Título
Mensaxe
  
« Volver